Disclaimer

ExCom Woudenberg streeft ernaar de informatie op onze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. ExCom Woudenberg is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de ExCom Woudenberg site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. ExCom Woudenberg is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan onze website gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.